Ochrana proti škodcom

  • Ochrana proti škodcom

Strapka západná

Charakteristika škodcu

Strapky sú drobný štíhly hmyz, veľký asi 1-3 mm. Majú 2 páry úzkych, bezfarebných krídiel, ktoré sú po celom obvode obrúbené dlhými brvami. Krídla tak vyzerajú akoby mali rozstrapkaný okraj, odtiaľ pochádza aj názov tohto hmyzu. V závislosti od druhu sú dospelé strapky čiernej alebo žltohnedej farby, ale môžu mať červené, čierne alebo biele znaky. Pri vyrušení často odskakujú. Larvy sú podobné dospelým, ale nemajú krídla a sú svetlejšej farby. Vajíčka strapiek sú priesvitné, obličkovité a asi 0,3 mm veľké.

Symptómy

Strapky poškodzujú rastliny tým, že vyciciavajú z pletív rastlinné šťavy a pôsobia ako prenášače viacerých vírusových ochorení. Strapky nabodávajú jednotlivé bunky rastlinných pletív a vyciciavajú ich obsah. Časti rastlín napadnuté strapkami sú potom pokryté typickými drobnými bodkovitými škvrnkami a jamkami. Poškodené časti rastlín strácajú zelenú farbu a objavujú sa rôzne deformácie. 

Možnosti ochrany

Preventívna ochrana: Prítomnosť strapiek v porastoch je potrebné pravidelne sledovať. Na monitoring strapiek možno použiť modré lepové doštičky. V skleníkoch sa odporúča umiestniť na ventilačné otvory a na vstup ochranné siete na zamedzenie prieniku strapiek do skleníkov. Keďže na sa burine môže zdržiavať časť populácie strapiek, tak je dôležité buriny z porastov dôkladne odstraňovať v skleníkoch aj v ich okolí.

Represívna ochrana: Vprípade výskytu strapiek je možné použiť prípravky na báze parafínového oleja. Ošetrenie je potrebné vykonať ihneď po zistení škodcov. Chemická ochrana býva problematická, hlavne s. západná si rýchlo vytvára rezistenciu k používaným insekticídom. Dôležité je preto počas roka striedať prípravky s rôznou účinnou látkou. Potrebné je opakované ošetrenie (3 – 4x) v krátkych intervaloch (5 – 6 dní). 

Ochrana proti škodcom
Ochrana proti škodcom
Ochrana proti škodcom

Molica skleníková

Charakteristika škodcu

Molica skleníková  známejšia pod ľudovým názvom biela muška, je nebezpečným škodcom rýchlenej zeleniny, ale aj skleníkových a izbových rastlinách. Tento drobný, asi 2 mm dlhý lietavý hmyz je charakteristický tým, že sa zhromažďuje na spodnej strane listov vrcholových častí rastlín vo forme kukiel. Škodí cicaním rastlinných štiav. Ak sa dotkneme napadnutých rastlín, dospelé molice z nich húfne odlietajú. 

Možnosti ochrany

Ak sa molice na vašich rastlinách premnožia, je takmer nemožné zbaviť sa ich bez chemického postreku. Ani to však nie je také jednoduché. Tento škodca sa vie rýchlo adaptovať a je preto potrebné postrek nielen viackrát opakovať (postrek totiž nezničí larvy molice), ale aj obmieňať ho.

Na monitorovanie molíc odporúčame vyvesiť  Žlté lepové doštičky na ktoré dospelé molice sami priletia a prilepia sa.

Proti molici skleníkovej sú vhodné prípravky  Calypso 480 SC, Karate Zeon 5 CS, Mospilan 20 Postrek sa odporúča zopakovať minimálne 2-3-krát v intervale 3-5-7 dní.

Ochrana proti škodcom [2]
Ochrana proti škodcom [2]

 

Vošky

Charakteristika škodcu

Vošky sú malé 1 až 4 mm dlhé jedince. Majú mäkké telo, hruškovitého tvaru. Môžu byť zelené, žlté, hnedé, červené alebo čierne v závislosti od druhu a potravy. Vošky sú prispôsobené k pasívnemu transportu vetrom a vedia preletieť týmto spôsobom značné vzdialenosti vo veľkých výškach. Teplé a suché počasie podporuje výskyt vošiek. V malom počte zvyčajne nie sú škodlivé pre rastliny. Avšak, ťažké parazitárne ochorenie spôsobí, že listy sa začnú vlniť, vädnúť, žltnúť a stáčať. Nastane všeobecný pokles celkovej vitality rastlín.

Možnosti ochrany

Vošky sú veľkým problémom viacerých záhrad. Či už sa jedná o úžitkové alebo okrasné záhrady. Použitím vhodných prostriedkov je možné odstrániť tieto škodce v priebehu pár dní.  Proti voškám sú vhodné prípravky podobne ako aj na molice skleníkové Karate zeon 5 CS,  Mospilan 20 SP,  Dursban 480EC. Postrek sa odporúča zopakovať minimálne 2-3-krát v intervale 3-5-7 dní

 

 

 

Ochrana proti škodcom [3]
Ochrana proti škodcom [3]
Ochrana proti škodcom [3]